Årets festival 26-28 august 2021

Det har skjedd mye i matfestivalen den siste tiden og vi jobber intenst med årets festival 26-28 august 2021. Program og informasjon til utstillere kommer!


Ny ledelse

Fjordhagen AS hadde oppdraget med å lede festivalen i en periode og har lagt et godt grunnlag med programmering av årets festival, før Ålesund Sentrumsforening fikk tildelt oppdraget med å lede festivalen ut 2022. I mellomtiden har det også blitt valgt nytt styre og ny styreleder Inger Synnøve Remme har tatt over etter Anne Katrine Jensen som har ledet styret gjennom mange år. Det er mange nye mennesker involvert i festivalen, det gir både utfordringer og nye muligheter. Vi jobber med å komme ajour med alt som skal gjøres for årets festival, programmet er rett rundt hjørnet.

Kontaktinformasjon:

Monica Molvær – daglig leder: post@matfestivalen.no // 975 01 202

Cecilie Langvatn – prosjektleder: cecilie@folegott.no // 918 41 019


Smittevern

Det er veldig viktig for oss å lage en festival som ivaretar smittevern og vi planlegger ut i fra rammene om «trinn 3» i gjenåpningsplanen. Vi har hatt tett dialog med kommuneoverlegen gjennom sommeren, og vi planlegger festivalen ut i fra dagens «nye normal» med 1-meters avstand og god håndhygiene. Vi kan ha komme til trinn 4 når festivalen arrangeres, men vi planlegger ut i fra dagens rammer på trinn 3.

Nytt festivalområde

Vi hadde i utgangspunktet lagt opp til å bruke samme festivalområde som tidligere på Skateflukaia, men siden vi må ta høyde for store nok telt for å ivareta krav om 1-metersregelen og det blir plasskrevende, har vi sett på et helt nytt festivalområde. Området vi foreslår å bruke er St. Olavsplass på «lokket», men også garasjen under som til vanlig rommer 90 parkeringsplasser. Her kan vi lage til et område oppe og et område nede. Planen er at utstillere skal stå oppe og ar arrangement kan foregå nede.

Flere utstillere?

Det er flere som har tatt kontakt siste uken for å melde seg på, vi jobber på spreng for å se på kapasiteten på det nye området om hva vi kan få plass til ut i fra dagens situasjon. Vi melder tilbake så snart vi har oversikt!

Vi gleder oss til å se dere i slutten av august!

Foto: Ole-Martin Sæthermoen