Kontakt

Ta kontakt med oss på e-post: post@matfestivalen.no – V/ Ålesund Sentrumsforening – Mob: 97 50 12 02

Påmeldinger pågår til festivalen 26.-28. august 2021- Begrensede plasser, vær rask med din påmelding.

Velkommen til Ålesund og Den Norske Matfestivalen