Matfestival 26-28 august 2021

Det har skjedd mye i matfestivalen den siste tiden og vi jobber intenst med årets festival 26-28 august 2021


Ny ledelse

Fjordhagen AS hadde oppdraget med å lede festivalen i en periode i vår og har lagt et godt grunnlag med programmering av årets festival, før Ålesund Sentrumsforening v/Monica Molvær fikk tildelt oppdraget med å lede festivalen ut 2022.

I mellomtiden har det også blitt valgt nytt styre og ny styreleder Inger Synnøve Remme har tatt over etter Anne Katrine Jensen som har ledet styret gjennom mange år. Det er mange nye mennesker involvert i festivalen, det gir både utfordringer og nye muligheter. Vi jobber med å komme ajour med alt som skal gjøres for årets festival og kommer snart tilbake med mer informasjon. Det endelig programmet er rett rundt hjørnet og vi gleder oss til å arrangere festival!

Nytt festivalområde

Vi hadde i utgangspunktet lagt opp til å bruke samme festivalområde som tidligere, men siden vi må ta høyde for store nok telt for å ivareta krav om 1-metersregelen og det blir plasskrevende, har vi sett på et helt nytt festivalområde. Området vi foreslår å bruke er St. Olavsplass på “lokket”, men også garasjen under som til vanlig rommer 90 parkeringsplasser. Her kan vi lage til et område oppe og et område nede. Planen er at utstillere skal stå oppe og ar arrangement kan foregå nede. Området i garasjen kan deles opp i ulike soner, det kan låses av om natten og bli en utrolig spennende arena. Planen er at det som vanligvis har vært i de store teltene skal skje i underetasjen. Vi planlegger belysning, pynt og en god logistikk rundt inn/utgang for smittevernhensyn. Det påvirker ingen trafikk eller kollektivløsninger og det blir ikke behov for å stenge noen gater. Dersom det blir større plassbehov, kan vi også utvide med å bruke Korsatunnelen eller Kongens gate. 

Påmelding for utstillere: post@matfestivalen.no

Se mer info om påmelding her: https://matfestivalen.no/home/