22. -24. august 2024

Er du den vi ser etter?

Daglig leder Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS

Den Norske Matfestivalen i Ålesund er Norges eldste matfestival med lange tradisjoner som arrangeres i uke 34 hvert år. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle festivalen i takt med tiden, samtidig som vi skal ivareta mattradisjoner, sette norsk sjømat på matbordet, spre kunnskap, lage nettverk og være en arena for lokal og kortreist mat.

Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS har hatt en positiv utvikling de siste årene, og utviklingsarbeidet ses på som en kontinuerlig prosess, hvor det hele tiden jobbes for å skape en god festival.

Vi ønsker å prioritere følgende områder:

  • Å bli tydeligere og bedre på sjømat.
  • Å videreføre og styrke satsingen på lokalmat.
  • Å styrke satsingen overfor regionens barn og unge gjennom Barnas Matfestival.
  • Å bli mer relevant for de ulike bransjene innenfor mat og drikke som nettverksbygger og faglig arena.
  • Å i enda større grad innarbeide bærekraft i Matfestivalen. Man er avhengige av rene hav og naturlig klima for å produsere mat.

Vi søker en daglig leder som er en selvgående lagspiller, utadvendt og med erfaring innen festivalarrangementer. Du må ha evnen til å få ting til å skje rundt deg, men også til å tenke langsiktig og helhetlig. Evner til både kommersiell og strategisk tenkning er en nødvendighet. Topper du dette med godt humør og et omgjengelig vesen er du drømmekandidaten.

Dine ansvarsområder inkluderer:

Fast 100% stilling, lønn etter avtale og oppstart snarest råd. Stillingen vil kreve periodisk helg- og kveldsarbeid spesielt rett før, under og rett etter festivalen.

Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Inger Synnøve Remme, tlf 99 42 41 39, epost: inger.synnove.remme@alesund.kommune.no

Søknad og CV sendes til inger.synnove.remme@alesund.kommune.no

Søknadsfrist: 15.10.2023