Ta kontakt med oss på e-post: post@matfestivalen.no
v/Ålesund Sentrumsforening – Mob: 975 01 202

Påmeldinger pågår til festivalen 25. – 27. august 2022
Begrensede plasser, vær rask med din påmelding!

Velkommen til Ålesund og Den Norske Matfestivalen