Ta kontakt med oss på e-post: post@matfestivalen.no
v/Ålesund Sentrumsforening – Mob: 975 01 202

Ønsker du å stille som frivillig under årets festival?
Meld deg her

Velkommen til Ålesund og Den Norske Matfestivalen