22. -24. august 2024


Årets unge bonde – fra Vigra

Den seneste kåringen av “Årets unge Bonde” gikk av stabelen i november 2021. Der ble melkebonden Sofie Høybakk fra Vigra utpekt som vinner blant 4 finalister. Flere hundre ulike nominasjonsforslag ble sendt inn i forkant.

En engasjert bonde

Sofie er utdannet økonom i London, men gikk over til bondeyrket da hun tok over familiegården i 2018. Allerede som trettenåring var hun avløser på gården, som i hovedsak produserer melk og kjøtt, i tillegg til gress. På fritiden er hun delaktig i Giske Bondelag og brenner for veldferdsordninger som gjør det enklere for unge å satse på karrierer innen landbruk.

I tillegg til den daglige driften jobber Sofie med egne forretningsideer, hvorpå hun håper at gårder rundt om i landet i fremtiden kan utnytte overskuddsfôr smartere, redusere plastavfall og transportutslipp. Hun er også opptatt av god dyrevelferd og å utnytte lokale beiteressurser på en bærekraftig måte.

Årets Unge bonde – Hvordan foregår kåringen?

“Årets unge Bonde” er et samarbeid i regi av Felleskjøpet Agri, McDonald’s Norge og Norges Bygdeungdomslag, hvor formålet er å øke rekruttering til norsk landbruk. Kriteriene er at man må være en matprodusent, under 35 år og et sunt forbilde som inspirerer andre til bondeyrket. Finalistene blir stemt frem av folket, mens en jury kårer vinneren av disse. Fjorårets premie var 20.000 kr i reisestipend, gavekort fra Felleskjøpet på 10.000 kr og avløser i inntil en uke fra Norske landbrukstjenester.

Kåringen fra 2022 er enda ikke kunngjort.

Kilde: https://www.aretsungebonde.no/sofie-fra-vigra-er-arets-unge-bonde
Foto: Privat