22. -24. august 2024


Hofseth – ny investor i Matfestivalen

Vi har fått ny investor med på laget. Roger Hofseth og Hofseth International går inn med hele 350.000 kroner i Den Norske Matfestivalen AS. Dette er midler som kommer godt med når det igjen skal arrangeres festival etter flere års opphold. Som landets største sjømatkommune er det også positivt å få med en aktør fra denne næringen inn i festivalen.

Roger Hofseth. Foto: Jannicke Farstad

Hvem er Hofset

Hofseth med over 500 ansatte er en av Europas største foredlere av laks og ørret. Konsernet, med hovedkontor i Ålesund, driver med både oppdrett og videreforedling på Sunnmøre. Helt fra Roger Hofseth startet med foredling på en nedlagt fabrikk på Syvde i 2005 har målet vært å satse lokalt, bruke alt av fisken og drive på en måte som påvirker miljøet minst mulig.

Selv om Hofseth driver stort, er selskapet sin ørret et ekte lokalt matprodukt. Fisken blir født på smoltanlegg i Tafjord, vokser opp i Storfjord og blir foredlet på et av konsernet sine tre fabrikker på Sunnmøre. På Midsund blir alle rester på fisken blir til høgverdige protein, kalsium og oljer.

Ønsker du/din bedrift eierskap i Matfestivalen?

Matfestivalen AS gjennomførte en ekstraordinær generalforsamling 1. juni, hvor det ble vedtatt å utvide kapitalen. Både nye og nåværende eier kan kjøpe aksjer i festivalen. Vinduet for aksjekjøp er åpent til 31. august.

Under pandemien hadde Matfestivalen faste, løpende utgifter, samtidig som der ikke var inntektsgrunnlag. Støtteordninger og kapital fra investorer er derfor viktig for å holde festivalen i videre drift i årene som kommer.

Ved interesse send oss gjerne en epost på post@matfestivalen.no