22. -24. august 2024


En av de fremste på klima og landbruk til Ålesund

Midt Norsk Landbruksråd i samarbeid med fylkesmannen og Den Norske Matfestivalen inviterer til lunsjmøte for fylkespolitikere hos den svært oppegående 100 åringen, TINE Meieriet i Ålesund.

Fredag 23. august kl. 10.30 får man blant annet høre Kim Viggo Weiby. En av de aller fremste på klima og landbruk.

På matfestivalen er selvsagt den gode maten i sentrum. Landbruket og melkeproduksjonen skaper verdier av fotosyntesen. I det grønne skiftet har næringen og næringmiddelindustrien en nøkkelrolle.

Å utvikle et bærekraftig landbruk er et kinderegg. Arbeidsplasser, lokal økonomi, trygg mat, klimatiltak og kulturlandskap, er alle sider av samme sak.

Ikke minst er dette viktig i reiselivsfylket Møre og Romsdal og i nye Ålesund som er i støpeskjeen.

Fylkeskommunen er i ferd med å få større ansvar for næringsutvikling i landbruket, og derfor er det viktig å sette landbruk på dagsordenen hos fylkespolitikerne.

Avsluttes med felles lunsj på festivalarenaen!